Έρευνα & ανάπτυξη

Η δημιουργικότητα, η ευελιξία και η ικανότητα είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν το τμήμα Έρευνας και ανάπτυξης της WITEK, χάρη στα οποία η εταιρεία έχει κατακτήσει μια αδιαμφισβήτητη θέση ανάμεσα στις πλέον ανταγωνιστικές εταιρείες στον τομέα της απολύμανσης εσωτερικών χώρων. Η WITEK έχοντας εστιάσει στην καινοτομία και σε συνεργασία με σημαντικά ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα, εποπτεύει αποτελεσματικά σημαντικούς τομείς της επιστημονικής και τεχνολογικής τεχνογνωσίας.

Η WITEK διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο τεχνολογικό εργαστήριο με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και υψηλά καταρτισμένο προσωπικό, για την επίβλεψη όλης της ερευνητικής διαδικασίας. Σε στενή συνεργασία με φορείς πιστοποίησης και διαπιστευμένα εργαστήρια, το τεχνολογικό εργαστήριο της WITEK διαχειρίζεται όλες τις κρίσιμες πτυχές που σχετίζονται με την φάση του σχεδιασμού, τον ποιοτικό έλεγχο, την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων, την συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις επιδόσεις.

CE.RI.COL

Το ερευνητικό κέντρο Cericol Colorobbia είναι ένα από τα πιο προηγμένα ιταλικά εργαστήρια στον τομέα των νέων υλικών. Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνογνωσίας του Cericol, μέσω συνεργασιών με τα πιο αναγνωρισμένα εθνικά και διεθνή ερευνητικά ινστιτούτα, του δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνει μέρος σε δραστηριότητες καινοτόμου περιεχομένου που αγγίζουν τα πιο ιδιαίτερα επιστημονικά πεδία.

INO CNR

Εθνικό Ινστιτούτο Οπτικής – Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών

Οι δραστηριότητες του Εθνικού Ινστιτούτου Οπτικής χωρίζονται σε προγράμματα αμιγούς και εφαρμοσμένης έρευνας, μεταφοράς τεχνολογίας, παροχής συμβουλών σε δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις. Σε αυτά παρέχουν υπηρεσίες μετρήσεων και δοκιμών για οργανισμούς και επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.

IIT CNI

Κέντρο Καινοτομίας Νανοτεχνολογίας

Διεπιστημονικό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης εξειδικευμένο στην έρευνα και εκμετάλλευση φαινομένων σε νανοκλίμακα. Οι ερευνητικοί τομείς κυμαίνονται από την μοριακή ιατρική έως την προηγμένη διάγνωση και τα νανοσυστήματα που αποθηκεύουν ενέργεια και βελτιστοποιούν τις διαδικασίες λειτουργίας τους.

IFAC CNR

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσικής – Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών

Η IFAC διεξάγει έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας σε πολλούς τομείς της εφαρμοσμένης φυσικής (διάστημα, αεροδιαστημική, υγεία, νανοϊατρική και ασφάλεια), Θεμελιώδη Φυσική (οπτική, φωτονική, Φυσική της ύλης κ.λ.π.) και τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή “γνώσης” ικανής να παρέχει πρωτότυπα προϊόντα στη βασική έρευνα.

Εργαστήριο

Η WITEK διαθέτει εσωτερικό εργαστήριο όπου πραγματοποιούνται οι δοκιμές στις συσκευές σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς. Οι άριστα καταρτισμένοι τεχνικοί μας πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες μετρήσεις για την ανάπτυξη των προϊόντων. Χάρη στην τεράστια εμπειρία του, το προσωπικό του εργαστηρίου είναι σε θέση να αναπτύσσει προϊόντα που πληρούν πάντα τα υψηλότερα πρότυπα με απόλυτη εστίαση στην συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Ηλεκτρική ασφάλεια

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Φωτομετρικό εργαστήριο

Φωτοαντιδραστήρας

Glovebox

Μικροβιολογικό εργαστήριο

Εργαστήριο δοκιμών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ασφάλειας

Το εργαστήριο μας είναι εξοπλισμένο για την διενέργεια δοκιμών για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2014 / 35 / ΕΕ (χαμηλή τάση) και 2014 / 30 / ΕΕ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) με τα ακόλουθα πρότυπα:

IEC/EN 60335-1 – Sicurezza per elettrodomestici ed apparecchi similari

IEC/EN 60335-2-65 – Norme particolari per gli apparecchi per la purificazione dell’aria

IEC/EN 60598-1 –  Sicruezza dispositivi di illuminazione

IEC/EN 60598-2-1 – Apparecchi fissi per uso generale

IEC/EN 60598-2-1 –  Apparecchi da incasso

IEC/EN 60598-2-5 – Proiettori

IEC/EN 62031 – moduli LED

IEC/EN 62560 – Caratteristiche di sicurezza utilizzate nell’illuminazione generale con tensione superiore a 50 V

IEC/EN 61347 – Alimentatori per lampade

IEC/EN 61347-2-13 – Alimentatori per moduli LED

IEC 61547 – Requisiti di immunità EMC

IEC 61000-3-2 – Limiti per le emissioni di corrente armonica

IEC 61000-3-3 –  Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker

EN 55015 – Limiti di emissione irradiata e condotta per apparecchi di illuminazione

EN 55014 – Limiti di emissione irradiata e condotta per elettrodomestici ed apparecchi similari

Θερμικές δοκιμές

Διαθέτουμε ειδικούς απορροφητήρες σταθερής ροής με ελεγχόμενη θερμοκρασία και υγρασία όπου πραγματοποιούμε θερμικές δοκιμές σε όλα τα εξαρτήματα των προϊόντων. Τα δεδομένα θερμοκρασίας που συλλέγονται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικών καταγραφικών μας επιτρέπουν να αναλύσουμε τις τιμές θερμοκρασίας και την συμπεριφορά τους προκειμένου να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα και να βελτιστοποιούμε τα προϊόντα μας όσον αφορά την απαγωγή θερμότητας. Αναλύουμε τις επιφανειακές θερμοκρασίες των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων στα τροφοδοτικά και τις επιφανειακές θερμοκρασίες των λαμπτήρων LED.

Δοκιμή αντοχής και γήρανσης

Πραγματοποιούμε δοκιμές αντοχής και γήρανσης σε απορροφητήρες σταθερής ροής με ελεγχόμενη θερμοκρασία και υγρασία. Αναλύουμε την συμπεριφορά γήρανσης του προϊόντος κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της παραγωγής. Τα προϊόντα παρακολουθούνται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα για ανάλυση λειτουργικότητας, μηχανικής και αισθητικής απόδοσης ενώ πραγματοποιούνται φωτομετρικές και χρωματομετρικές αναλύσεις για την αξιολόγηση της γήρανσης των λαμπτήρων LED.

Ηλεκτρική μόνωση

Με τη χρήση γεννητριών υψηλής τάσης για δοκιμές μόνωσης, ελεγκτές συνεχούς γείωσης και ελεγκτές διαρροής ρεύματος, πραγματοποιούμε ολοκληρωμένες δοκιμές ασφαλείας τροφοδοτικών. Οι μετρήσεις της αντίστασης μόνωσης, της διηλεκτρικής αντοχής, της συνεχούς γείωσης και της διαρροής ρεύματος, εγγυώνται 100% βεβαιότητα για την ηλεκτρική ασφάλεια των προϊόντων μας.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την διενέργεια δοκιμών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Η ανάλυση παρεμβολών εκπομπών ακτινοβολίας καθιστά δυνατό να επαληθευτεί ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς και ότι είναι ανθεκτικό σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές από εξωτερικές πηγές. Έχουμε την δυνατότητα να σχεδιάζουμε και να βελτιώνουμε εξαρτήματα για να διασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα μας αποδίδουν με βάση τα υψηλότερα πρότυπα χωρίς να δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

ASINA Project

Στρατηγικές ασφαλούς σχεδιασμού για την ανάπτυξη ασφαλών νανοϋλικών

Το έργο Horizon 2020 ASINA (Προβλέψεις ζητημάτων ασφαλείας στο στάδιο σχεδιασμού της ανάπτυξης νανοπροϊόντων) στοχεύει στην εφαρμογή στρατηγικών ασφαλούς σχεδιασμού για την ανάπτυξη ασφαλών υλικών χαμηλού κινδύνου νανοϋλικών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το έργο αυτό έχει ως σκοπό να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν στην ποιότητα, την ασφάλεια και την απόδοση των νανοϋλικών προϊόντων, αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια παγκόσμια αγορά.

“Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα
έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο πλαίσιο συμφωνίας επιχορήγησης N°862444”